Vår välfärds mest oumbärliga byggsten

Ett välmående näringsliv är oumbärligt för ett välfungerande samhälle. Det är svårt att överblicka hur enorm betydelsen faktiskt är. De flesta inser kanske inte riktigt hur stor. Utan näringslivet hade medborgarna varken jobb eller grundläggande produkter. Man hade heller inte…