Det finns många barn som tidigt får möjligheten att bläddra i böcker och att koppla samman bilder och ord. Att i tidig ålder få upp intresset för bilder och ord är någonting som med all rimlighet kan vara till hjälp när man skall lära sig läsa och skriva. Oavsett hur gammal eller ung man är, finns det orsak att tro att vi lär oss snabbare om vi tycker att det är roligt.

Att tvinga minnet att ta in kunskap som vi inte är intresserade av är sällan en metod som fungerar långsiktigt. Däremot kan man väcka ett intresse och inspirera en person till att lära sig någonting vilket går betydligt snabbare och dessutom mer hållbart på sikt.

När man väljer ut barnböcker är det bra om man kan hitta sådana som är lämpliga för barnets ålder. Kan man också få tag i böcker som behandlar någonting barnet tycker om, har man en hel del vunnet! Det finns många olika böcker för barn i alla åldrar och oavsett om det är djur, bilar, musik eller hus som är i fokus för tillfället, kan man finna böcker som passar.

Snabb utveckling

Det är inte så länge man kan använda de böcker man skaffat eller fått av vänner och familj. Barnen blir större och ställer allt högre krav. Efter en tid är det inte någon utmaning att titta på enkla ord i versaler utan någonting mer skall till för att man skall hålla uppe nyfikenheten och intresset.

Att läsa tillsammans med barnen är någonting som kan bidra till att hålla intresset på topp samtidigt som man får umgås och ha roligt tillsammans.

Utbudet böcker för barn är stort och inte sällan kan en bok bli en favorit som finns med under lång tid även om barnet egentligen gått vidare till andra böcker och sagor.

Läsa och lära