Genom att ha tydligt optimerade landningssidor skapas både bättre SEO och konvertering. Det är därmed ett effektivt sätt att öka försäljningen för E-butiker och andra företag som har försäljning online. En optimerad landningssida har ett tydligt syfte och ”röd tråd”.
Landsida har länge använts som ett begrepp för att förklara vilken undersida som en person ”kommer in” på när de besöker en hemsida. En person som söker efter blyertspennor klickar in sig på den E-butik som ligger först på Google. Personen kommer till stor sannolikhet hamna på någon av företagets kategorisidor om blyertspennor och därmed inte dess startsida. Det är denna sida som klassas som landningssida.

Optimerad – mot tjänst eller sök

Idag talar man däremot oftare om optimerade landningssidor. Det är landningssidor som är optimerade för att ha en specifik funktion. Optimerade landningssidor kan exempelvis vara utformade för att möta en specifik målgrupp samt ha konverterande element och text just mot denna kundgrupp. På detta sätt går det att skapa olika landningssidor för olika målgrupper trots att det är samma, eller liknande produkter, som säljs. Det är egentligen inte konstigare än att en besökare i en fysisk butik blir bemött olika och visad olika varor beroende på ålder, intresse och behov. Ett företag kan exempelvis skapa landningssidor som är optimerade mot ungdomar eller pensionärer. Språket, produkterna och köpprocessen ser helt olika ut i dessa målgrupper. Att då ha enbart en enda sida som ska möta bägge dessa målgruppers behov är inte helt lätt.

En del optimerade landningssidor är istället inriktade mot ett specifikt sökord. I vissa fall kan det alltså vara ett företag som har flera landningssidor med samma produkt eller tjänst – men med olika namn. Detta kan ses inom lånesegmentet. Ett kreditbolag kan ha en optimerade landsida mot samlingslån, en mot privatlån och en mot blancolån. Detta för att fånga upp sökningar som sker på de olika orden. Orden betyder samma sak och de som kommer in på dessa sidor kommer även att teckna exakt samma slags lån. Men genom att optimera mot olika lån kommer det skapas större trafikmängd mot sidorna. Optimerade landningssidor är alltså sidor som har ett tydligt syfte. Detta utifrån konvertering, sökord eller målgrupp.

Vad är optimerade landningssidor?