Många företag använder sig av kamerabevakning som en del av säkerhetsarbetet – både för att minska risken för brott och för att medarbetarna ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Långt ifrån alla företag har dock nytta av detta – men vissa typer av verksamheter kan öka säkerheten med hjälp av kameror.

Så kan övervakningskameror förbättra säkerheten

Kamerabevakning är vanligen en del av ett larmsystem och något som många företag använder för att öka säkerheten. Kameror har för många en avskräckande effekt och därmed kan risken för att bli utsatt för brott minska något. Om ett brott ändå skulle ske finns större chans att klara upp det, eftersom gärningspersonerna kan finnas med på bild.

Med larm och kamerabevakning uppkopplat till larmcentral kan hjälp dessutom skickas till platsen snabbt om något skulle hända, vilket även det gör att det är större chans att brottet klaras upp.

Företag som kan ha nytta av kamerabevakning

Små företag som inte har några direkta tillgångar i lokalerna kanske inte har någon större nytta av kamerabevakning men det finns många typer av verksamheter som kan tjäna på det.

  • Butiker – Butiker som säljer produkter med högt värde och som hanterar kontanter hör till dom som löper större risk att bli utsatt för brott. Övervakningskameror är därför en vanlig del av larmsystemet.
  • Restauranger / Barer – Även restauranger och barer kan ha nytta av kamerabevakning och det är vanligt att montera dom vid entrén samt i eller runt kassan.
  • Företag med stora tillgångar – Företag som förvarar material, produkter eller annat med högt värde kan ha god nytta av kameror. Det kan gälla till exempel lager, där eventuella tjuvar kan komma åt tillgångar som är värda mycket pengar om dom skulle få utföra ett brott ostört.
  • Vissa typer av kontor – Många typer av kontor har inte behov av övervakningskameror men om personerna som arbetar där skulle kunna bli utsatta för exempelvis överfall eller rån är det en god idé att låta installera kameror. Detta förekommer bland annat på bankkontor och liknande, där farliga situationer kan uppstå.

Att bevaka företag med kameror är inget ovanligt men det finns många typer av företag som inte har någon större nytta av det. Den som känner sig osäker kan alltid kontakta en larmleverantör för att be om tips och råd vad gäller både larmfunktioner och kameror.

Företag som kan öka säkerheten med kamerabevakning