Om en vårdcentral, under en kortare period, inte har tillräckligt med egna läkare kan de hyra läkare från ett bemanningsföretag. Nedan beskrivs ett par tillfällen då detta behov kan uppstå.

Få hjälp vid längre sjukskrivning

Blir en av vårdcentralens läkare sjuk någon dag brukar det kunna lösas genom att tider bokas om samt att övriga anställda ”täcker upp”. Men är det en sjukdom eller olycka som innebär att personen kommer att vara borta ett par veckor blir problemet större. Behovet uppstår snabbt och behöver mötas lika snabbt. Då kan en lösning vara att hyra läkare från bemanningsföretag som har inriktning mot vårdsektorn.

På mycket kort varsel kan de tillsätta en person som har kompetens för uppdraget. Detta genom att de har anställda över hela Sverige som de kan ta uppdraget. Bemanningsföretaget kan i detta fall hjälpa till allt från resor och boende till unika arbetsvillkor för den som är villig att hjälpa till.

Hyra läkare vid rekrytering

Ett annat tillfälle, då en hälsocentral kan välja att hyra läkare, är under en rekryteringsprocess. Den vanliga uppsägningstiden är tre månader för anställda inom vården. Vid en uppsägning behöver hälsocentralen annonsera, intervjua och anställa. Eftersom den som söker jobbet till stor sannolikhet har uppsägningstid på nuvarande jobb kan det bli ett ”glapp”.

Det kan exempelvis innebära att den nyanställda kan komma i juli medan den som sagt upp sig har rätt att lämna jobbet i april. Under dessa månader kan hälsocentralen hyra personal för att möta upp det behov som finns.

Vid tillfälliga arbetstoppar

Oavsett bransch används bemanningsföretag ofta vid tillfälliga arbetstoppar. Med andra ord att extra mycket jobb finns som behöver utföras. För att avlasta befintlig personal går det att hyra läkare för att exempelvis utföra specifika uppgifter. En fördel är att uppdragsgivaren kan avgöra exakt vilka arbetsuppgifter som förväntas utföras, vilken tid som arbetet ska utföras på samt kompetens på personen.

Vid tillfälliga kompetensbehov

Ytterligare ett tillfälle är om det uppstår tillfälliga kompetensbehov. Det innebär att hälsocentralen exempelvis behöver hyra in personal som:

  • Kan specifika språk
  • Har specifik kompetens
  • Kan jobba ovanliga tider

Varför inte alltid hyra in personal?

Det är betydligt dyrare för hälsocentralen att hyra in personal än avlöna egen personal. Men det är samtidigt två helt olika saker. Att hyra personal sker vid akuta behov och priset som betalas speglar därmed flexibiliteten som detta alternativ har.

När kan en vårdcentral hyra läkare från bemanningsföretag?