Ordet stambyte kan få den mest härdade att bli smått illa till mods. Om det är dags för stambyte i den fastighet där du bor i Stockholm kan du räkna med många månader av bök och stök. Det är inte helt ovanligt att ett stambyte tar upp till två år från planering till slutförande. Samtidigt behöver det inte vara så farligt som det låter. Det handlar om att hitta en entreprenör för stambyte i Stockholm som har kapacitet och erfarenhet att genomföra arbetet på ett smidigt sätt och utan att det drar ut på tiden.

Detta är ett stambyte

När man byter stammarna på ett hus är det de vertikala ledningarna för vatten och avlopp det handlar om. Dessa slits med tiden och efter ett tag finns risk att de börjar läcka eller slaggar igen. Skadorna som kan uppstå från en läckande vattenledning eller ett avloppsrör kan bli kostsamma. Då stammarna byts byter man samtidigt alla de anslutande rör och ledningar som går från stammarna och in i badrum och kök. Samtidigt brukar man renovera badrummen, ibland även köken. Alla lägenheter i fastigheten omfattas. Däremot behöver ett stambyte inte innebära att man genomför arbeten på värmesystemet eftersom det är separat från stammarna.

Hur ofta byter man?

Hur ofta måste man byta stammarna? Det varierar från hus till hus. Det beror också på ifall man genomfört underhåll och huruvida stamrenovering gjorts eller inte. Observera att stamrenovering inte är samma sak som stambyte. När man renoverar stammarna belägger man insidan med en plastyta och därmed skjuter man bytet på framtiden. En del experter brukar föreslå att man byter stammar redan efter 25 år. Gör man det är man verkligen på den säkra sidan men det är nog få hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som väljer att byta stammarna så ofta. Den andra extremen är att vänta i uppåt 60 år innan man byter men då finns stor risk för skador. Många väljer att göra ett stambyte i fastigheten efter 40 till 50 år.

Dags för stambyte i Stockholm?