Beteendet på internet har kraftigt förändrats under senare år och det är inte för inte som statistik blir en så dagsfärsk och viktig källa till information om hur man skall utveckla en hemsida för att nå de res man eftersträvar. I takt med att vi använder oss allt mer av smarta telefoner, har vi inte samma tålamod som tidigare. Informationen skall hittas snabbt och om man inte omedelbart kan få en indikation på att man hamnat rätt, går man vidare till nästa sida. För att nå ut till de internetanvändare som använder sig av mobila lösningar för internetanvändning behöver man anpassa sin webbplats för dessa besökare. Att inhämta statistik över hur man kommer till webbplatsen och vad för enhet man använder för att ta sig dit, är i dagsläget självklart.

Varje del av sidan måste gå att översätta till en smartphone. Hur man går till väga varierar utifrån vad för sida man jobbar med. Dock kan man hävda med all tydlighet att det inte längre går att bygga på chans. En riktad och välgenomtänkt sida konverterar bättre och tenderar att bli mer välbesökt. För de som jobbar inom branschen för internetmarknadsföring har detta varit självklarheter en tid och allt fler företag har sett effekterna av att utgå från siffror och information innan de bygger en webbplats för eventuella kunder.

En ny slags trafik