Har du funderat på att sätta upp en övervakningskamera, läs följande artikel:

” Privata verksamheter behöver inte längre ansöka om ett tillstånd för att få bedriva kameraövervakning. Det som gäller att verksamheten inte utför en uppgift som kan anses vara i allmänhetens intresse. Tanken är att dataskyddsförordningens regler ska räcka för att garantera att integritetskränkningar inte sker. Det är alltså en förutsättning att kraven här följs.

Övervakning behöver kunna kopplas till rättslig grund med hänsyn till dataskyddsförordningen. För privata verksamheter är det vanligt att man väger det egna intresset mot integritetsintresset, en bedömning och avvägning som behöver göras innan kameraövervakningen påbörjas. Att bevaka med kamera i syftet att förhindra eller utreda kriminella gärningar är det vanligaste skälet. ”

 

Artikelns fulla längd, klicka!

Övervakningskamera