Vilket assistansbolag passar dina behov?

” I vissa fall är det personen vilken beviljats stöd i form av personlig assistans som tar besluten om vem som skall anlitas och inte. Andra gånger finns det orsaker som gör att det inte är möjligt. I dessa fall kan en talesperson för brukaren föra dennes talan. Vad som gäller när man anlitar personlig assistans är detsamma oavsett var i Sverige man befinner sig. Friheten att välja assistenter såväl som assistansföretag är stor. Detta har goda skäl och kan delvis bygga på att det är ett mycket unikt arbete som utförs. Att vara någons assistent innebär att man är med i alla delar av tillvaron. Beroende på vad för problematik som finns anpassas uppdraget. Genomgående kan man dock säga att det handlar om personlig hygien, matlagning, kommunikation, påklädning och aktiviteter. Viktigt att notera är dock att inte alla har behov av samtliga hjälpinsatser! ”

Läs hela artikeln!

Personlig assistans!